Абонаментни Планове

Вид абонаментен план

Икономичен

Стандартен

Експертен

Цена за поддръжка на 1 компютър при общо от 5 до 15 броя 30.00 лева 36.00 лева 45.00 лева
Цена за поддръжка на 1 компютър при общо повече от 15 бр.

25.00 лева

30.00 лева

40.00 лева

Цена за поддръжка на принтер

15.00 лева

15.00 лева

15.00 лева

Цена за поддръжка на сървър:

 

60.00 лева

80.00 лева

Услуги, включени в абонаментни планове:

Планирани (профилактични) посещения на месец

2 посещения

2 посещения

2 посещения

Извънредни (инцидентни) посещения на месец

2 посещения

4 посещения

Неограничени

 

Време за реакция

До 24 часа До 8 часа До 4 часа
Софтуерна поддръжка (Операционна система - стандартни офис приложения)

Антивирусна поддръжка

Поддръжка на UPS устройства.

Отдалечено администриране и отстраняване на проблеми

Помощ по телефон и имейл.

Хардуерна поддръжка

Предоставяне на оборотна техника

Поддръжка на комуникационно оборудване и локални мрежи

>Поддръжка на системи за информационна сигурност.

Поддръжка и настройка на електронна поща

Поддръжка на периферни устройства и принтери

Поддръжка и администриране на сървърни системи

 
Поддръжка на мрежови устройства за съхранение на данни.

 
Диагностика и оценка на IT риска. Оптимизация на дейноста.

 
Архив на документи и фирмена поща

 
Disaster Recovery поддръжка и планиране

 
Инвентаризация, оптимизация и развитие на Информационната система

   
Поддръжка в извънработни дни