Администрация и поддръжка на мрежи

За дълга и безотказна работа на изградената мрежа се нуждаете от поддръжка и администрация . Месечна профилактика на мрежовите устройства за правилното им функциониране, пренастройка на рутер и аксес пойнт, изграждане на нови клонове в мрежата, ограничаване на нежелан трафик и др.

За повече информация или оферта направете запитване.