Администрация, поддръжка и SEO

Поддръжка и SEO оптимизация на сайт до 10 часа месечно:

 

 • Добавяне на ново съдържание, текстове, части от страници, цели нови страници, модули

 • Обновяване на настоящото съдържание в уебсайта

 • Прилагане на процедури и обработка с цел развиване на SEO оптимизация за уебсайта

 • Обработка и развитие на съдържанието на уеб сайта – обработка на кодове, ключови думи, статии и други

 • Развиване на линк билдинг – създаване на линкове към уеб сайта от различни други сайтове, уеб портали

 • Проследяване на позициите на уебсайта при търсене в гугъл, отчитане на месечни статистики с резултати

 • Процедури по създаване, поддържане, проследяване и отчитане на платена реклама за уебсайта чрез Google Adwords

 • Периодично проверяване на текущото състояние на уебсайта и правилното му функциониране в мрежата на интернет, обработка на възникнали проблеми свързани с техническото функциониране на уебсайта

Месечна такса: 240лв с ДДС

Поддръжка и SEO оптимизация до 50 часа месечно:

 

 • Добавяне на ново съдържание, текстове, части от страници, цели нови страници, модули

 • Обновяване на настоящото съдържание в уеб сайта

 • Прилагане на процедури и обработка с цел развиване на SEO оптимизация за уеб сайта

 • Обработка и развитие на съдържанието на уебсайта – обработка на кодове, ключови думи, статии и други

 • Развиване на линк билдинг – създаване на линкове към уебсайта от различни други сайтове, уеб портали

 • Проследяване на позициите на уеб сайта при търсене в гугъл, отчитане на месечни статистики с резултати

 • Процедури по създаване, поддържане, проследяване и отчитане на платена реклама за уеб сайта чрез Google Adwords

 • Периодично проверяване на текущото състояние на уебсайта и правилното му функциониране в мрежата на интернет, обработка на възникнали проблеми свързани с техническото функциониране на уеб сайта

 • Време за реакция до 4 часа след установяване на проблема в работните дни или първия работен ден.

Месечна такса: 900лв с ДДС

Посочените по-долу варианти са примерни, поради различията в уеб сайтове на клиентите ни предлагаме различни планове за администрация и поддръжка. За повече информация направете  запитване през сайта: