Файлов сървър

Файлов сървър

След като една организация се разрастне се появява нуждата от обмен на информацията за нормалнта работа на служителите и отделите. За това навлиза и употребата на файлов сървър. Най-общо казано файловия сървър споделя ресурси,от сорта на дисково пространство и приложения през локалната (LAN) или глобалната (Internet) мрежа. Изплзването на данните става по-лсено след като се намират на един компютър в мрежа и са по-добре защитени на сървър отколкото на обикновен компютър.

Сървърите са подсигурени да работят 24 часа на ден 7 дни в седмицата, чрез UPS – непрекъсваемо харанване, чрез резервни захранващи блокове, RAID масиви за запазване на данните, firewall защита от вируси и хакерски атаки. Много често въпросните файлови сървъри са дублирани за още по-голяма сигурност, като всеки от сървърите се намира в климатизирани и охранявани помещения предназначени специално за целите. Има богат набор от операционни системи за файловите сървъри UNIX базирани, Linux базирани и едни от най-познатите операционни системи Windows.

За повече информация или оферта направете запитване.