Услуги

Диагностика на компютърна конфигурация – 18лв с ДДС

Ремонт (работа по подмяна на повреден модул с друг)* – 24лв с ДДС

Профилактика на компютърна конфигурация – 20лв с ДДС

Инсталация на операционна система Windows 7,8,8.1,10** – 24лв с ДДС

Инсталация на операционна система Linux – 24лв с ДДС

Инсталиране на приложен софтуер** - 18лв с ДДС

Инсталиране на безплатен софтуер или драйвери – 24лв с ДДС

__________________________________________________________

Услугите се предлагат само в сервиз на фирмата

Цена за транспорт в рамките на гр.Пловдив: 18лв с ДДС

* - цената на услугата е само за извършената работа, клиента заплаща отделно стойността на използваните компоненти

** - използва се лиценз предоставен от клиента за съответния софтуер