Администрация и поддръжка на мрежи

За дълга и безотказна работа на изградената мрежа се нуждаете от поддръжка и администрация. Месечна профилактика на мрежовите устройства за правилното им функциониране, пренастройка на рутер и аксес пойнт, изграждане на нови клонове в мрежата, ограничаване на нежелан трафик и др.

Структурно окабеляване

Структурното окабеляване е изграждането на кабелната преносна мрежа. То започва с прокопаването на каналите за кабели в стени и подове или монтажа на готови кабелни канали, монтаж на розетки и разклонителни кутии, и най-накрая полагане на самите кабели. За повече информация или оферта направете запитване.

 

За повече информация или оферта направете запитване.