Интернет и мрежово администриране

Използва се линукс сървър, създаващ акаунти за достъп до интернет. Всеки акаунт има период на ползване според нуждата на потребителите. Акаунтите мога да се използват в една или повече мрежи, изградени от сървъра, както и за едно или няколко устройства едновременно в зависимост от нивото на сигурност.

Сървърът има:

 • FireWall - сканира трафика за вируси;
 • BlackList – списък със сайтове, забранени за посещение от потребителите на мрежата;
 • Управление на изградените мрежи с различни скорости на интернет трафика - за различни типове потребители, намиращи се в администрираната сграда.

Услугата е много подходяща за:

 • Хотели;
 • Бизнес сгради;
 • Жилищни сгради;
 • Други, които имат нужда от пряка администрация на интернет трафика и повишена сигурност на достъпа до мрежата.
Цена за инсталиране на сървър

Включва първоначалната настройка за работа, доставка в рамките на града, монтаж и интегриране на системата:

 • При 100 акаунта: 200 лв. 
 • При 200 акаунта: 300 лв. 
 • При 300 акаунта: 400 лв.
 • Над 300 акаунта: По договаряне

Администрирането на сървъра се извършва отдалечено, чрез VPN връзка, която той самият изгражда.

 
Месечната администрация и поддръжка включва:
 • Отдалечено създаване;
 • Активиране и спиране на акаунти;
 • Настройване на мрежи;
 • Задаване на адреси и разширяване на обхвата им;
 • Създаване на бекъп файл за възстановяване на системата;
 • 1 посещение на адрес за хардуерна профилактика и проверка на компонентите на сървъра.

 

Цена за администриране на акаунти:
 • До 100 акаунта – 100 лв./месец
 • До 200 акаунта – 150 лв./месец
 • До 300 акаунта – 200 лв./месец
 • Над 300 акаунта - по договаряне.
 *Хардуерът, необходим за изграждането, се предоставя от клиента.
*За посещения извън абонамента:
 • 15 лв. за идване на адрес;
 • 15 лв. на започнат час

Цените са без ДДС


За повече информация или заявка направете запитване !