Дистанционна поддръжка

За нашите клиенти предлагаме възможности за отдалечена компютърна поддръжка.

Услугите, които могат да се извършват дистанционно, са следните:

– добавяне, премахване и конфигуриране на програми;
– инсталиране, деинсталиране, конфигуриране на устройства – принтери, камери, скенери и други;
– обновяване на операционната система, драйвери и вирус дефиниции;
– почистване от вируси, шпионски и зловреден софтуер;
– диагностика и отстраняване на системни грешки;
– оптимизация на бързодействието на компютърната система;
– настройки на операционната система;
– диагностика на системата;
– инсталация на банкови и други сертификати;
– премахване на временни и ненужни файлове и регистри.

abonamentnoednokratno

Основни предимства:

– незабавна реакция;
– поддръжка 24 / 7 / 356;
– ниска цена (спестени разходи от транспорт);
– не е необходимо да чакате часове или дни, а получавате мигновена помощ;
– не се съобразявате с метеорологичните условия за отстраняване на проблемите по вашия компютър
– не е необходимо да разкачвате вашия компютър от работното Ви място и да го разнасяте.