Структурно окабеляване

Структурното окабеляване е изграждането на кабелната преносна мрежа. То започва с прокопаването на каналите за кабели в стени и подове или монтажа на готови кабелни канали, монтаж на розетки и разклонителни кутии, и най-накрая полагане на самите кабели. За повече информация или оферта направете запитване.