Меню Затваряне

Абонаментна поддръжка

Сключването на договор за поддръжка на компютри с IT SERVICES е решение, което носи ползи в три направления:

 • Предотвратява загуба на данни, което може да доведе до загуба на клиенти;
 • Осигурява непрекъсваем процес на работа;
 • Освобождава вашите служители от необходимостта да изпълняват неспецифични за тях задачи

Когато става въпрос за по-големи структури от компютри и хора и най-малкият срив може да доведе до големи загуби. Затова в този случай се използват абонаментни договори, които целят да доведат сривовете до минимум. По този начин се прилага политика за обезпечаване на непрекъсваем процес на работа на компютрите в средата. Тези условия не се постигат само с ремонт на компютър или на отделен модул. Стойността на поддръжката е несъизмерима със загубите на ценни данни /резултат на много хора и време/.

Преди да се сключи абонаментен договор за компютърна поддръжка, е нужно да се направи  изграждане и структуриране на ИТ средата, съобразено с политиката на мениджмънта на фирмата. Интересуваме се от висококачествено изпълнение и систематизиране на дейностите, за да се поддържа работата на компютрите в офиса и да се автоматизира процесът на възстановяване на системата в случай на повреда.


Консултацията ни в тази насока има следния обхват:

 • PC компютърни системи:
  –    Принтери
  –    Мрежи
  –    Сървъри
  –    NAS устройства
  –    Видеонаблюдение

 • Софтуери:
  –    Операционна система
  –    ОС на сървъра – терминален, файлов

 • Техническо изграждане:
  –    Изграждане на мрежи
  –    Изграждане на комуникации
  –    Изграждане на видеонаблюдение
  –    Изграждане на дистанционен контрол и наблюдение

 • Потребителски софтуер:
  Постоянно наблюдение на средата като работещ хардуер и обновление на софтуера. Дистанционен контрол 24/7 върху средата – няма разходи за транспорт и работна сила за незначителни проблеми.

 • Професионална консултация
  Оказваме съдействие и консултация за политиката на работа и необходимите ресурси за изграждане и внедряване на тази политика, като компютри, сървъри, NAS устройствa. Има възможност за изплащане на оборудването на 6 месечни вноски, заедно с договор за поддръжка.

  Предлагаме два варианта за абонаментен договор, като всеки има различни предимства.

  1/ Формиране на цена за месечен абонамент върху броя и видовете устройства.
  През броя на поддържаните устройства се формира месечната цена, в която са заложени определен брой часове, необходими за тяхната поддръжка. При възникване на дефект и отклонения в работата се гарантира срок за отстраняване на проблема, като при необходимост се реагира веднага. Извършва се дистанционно наблюдение на процесите. При този вариант контактът е с отговорника или мениджъра на съответната дейност. Нямаме постоянен диалог с отделни хора и служители от средата ви, което може да се отчете като недостатък на варианта. Това се дължи на факта, че в този случай липсва наблюдение над конкретни оперативни и рутинни, но важни процеси в работата.

  2/ Формиране на цена върху необходимото време за присъствие в работната среда на клиента, така че да обезпечим непрекъсваем процес на работа в средата.
  В този вариант определяме брой часове в определени дни от седмицата, в които наш специалист е във вашата среда.  Освен възможност да реагира и отстранява веднага възникнали проблеми, той е в постоянен диалог с вашите служители. Това му позволява да навлезе по-добре в атмосферата на работната среда и да участва при нужда с предложения за промяна на ИТ политиките. Служителите започват да приемат нашия специалист като част от колектива, който им дава спокойствие и сигурност за надеждна работа на техниката и процесите.

Цената се формира през часова ставка:
При договор за 12 месеца – 20 лв. на час, 
за 6 месеца – 25 лв. на час.


Сървърите дават възможност да се избегнат сривовете на работните места / терминален сървър/ и загубите на данни /файлов сървър/. Контрол върху изтичането на информация от средата, възможност за дистанционна работа от вкъщи и външна точка, в която има интернет. NAS устройствата обезпечават архив на данните и сигурността. В този случай повредата на компютър или модул от компютър не е от значение за прекъсване на работата. Той може да се възстанови винаги с резервен при положение, че на сървъра има image на всяко работно място и това отнема минимално работно време.

Вид абонаментен планИкономиченСтандартен
Цена за поддръжка на 1 компютър при общо от 5 до 15 броя30.00 лева36.00 лева
Цена за поддръжка на 1 компютър при общо повече от 15 бр.25.00 лева30.00 лева
Цена за поддръжка на принтер15.00 лева15.00 лева
Цена за поддръжка на сървър 60.00лева80.00 лева
Услуги, включени в абонаментни планове:
Планирани (профилактични) посещения на месец2 посещения2 посещения
Извънредни (инцидентни) посещения на месец2 посещения4 посещения
Време за реакциядо 24 часадо 8 часа
Софтуерна поддръжка (Операционна система – стандартни офис приложения)☑☑
Антивирусна поддръжка☑☑
Поддръжка на UPS устройства☑☑
Отдалечено администриране и отстраняване на проблеми☑☑
Помощ по телефон и имейл☑☑
Хардуерна поддръжка☑☑
Предоставяне на оборотна техника☑☑
Поддръжка на комуникационно оборудване и локални мрежи☑☑
Поддръжка на системи за информационна сигурност☑☑
Поддръжка и настройка на електронна поща☑☑
Поддръжка на периферни устройства и принтери☑☑
Поддръжка и администриране на сървърни системи☑☑
Поддръжка на мрежови устройства за съхранение на данни☑
Диагностика и оценка на IT риска. Оптимизация на дейноста☑
Архив на документи и фирмена поща☑
Disaster Recovery поддръжка и планиране☑