Меню Затваряне

Проектиране, изграждане и поддръжка на системи „Умен дом“

Искате да наблюдавате, контролирате, управлявате и получавате уведомления за събития във Вашия дом – отворени прозорци, наличие на огън или дим, течаща вода или домашният любимец се забавлява? Всичко това вече е възможно чрез системата „Умен дом“ – управлявайте с гласови команди и чувайте всеки отговор и потвърждение на въпросите си. И не само това – разговаряйте, учете се и се информирайте чрез комуникация с изкуствен интелект, плашещо наподобяващ човешкия разум. Нашият екип може да направи дома Ви частично или изцяло „умен“, според Вашите нужди.

Частична домашна автоматизация

Чрез нея имате възможност да управлявате отделни компоненти от своето жилище. Управлявайте отоплението, изцяло или частично – отделни радиатори или климатици например. Контролирайте уредите чрез мобилно приложение, което има една основна функция – да се грижи за достъпен, сигурен и лесен контрол на отоплението във Вашия дом. Същото управление може да бъде приложено и за осветлението – в отделно мобилно приложение, което да контролира „умните“ електрически крушки във Вашия дом. По подобен начин могат да се изградят множество индивидуални „умни системи“, които работят асинхронно и независимо една от друга.

Пълна домашна автоматизация

Чрез нея получавате единна централна контролна система, която се грижи за управлението на всички индивидуални компоненти във Вашето жилище. Имате сигурен и пълен достъп до всички контролни функции на системата чрез едно приложение. Посредством пълната домашна автоматизация екипът ни може да изгради напълно функциониращата система „Умен дом“.

Системата „Умен дом“ включва в себе си както пълна домашна автоматизация, така и   всички елементи на логическото и адаптивното управление на процесите във Вашия дом. Технологията на системата „Умен дом“ добавя нови измерения в начина на живот на човека и всеки би искал да има в своето ежедневие. Чрез системата получавате възможност за управление и контрол на средата си на живот, като лесно можете да влияете върху показатели като чистота, влажност и запрашеност на въздуха според своите лични нужди.